Μενελάου Παρλαμά 117, Ηράκλειο Κρήτης, 71410 Ελλάδα

Όροι Χρήσης

οροι Χρησης

  • Στο τέλος κάθε έτους της συνδρομής στην υπηρεσία μας, υπολογίζεται ο μέσος όρος της προμήθειας που λάβαμε ανά τετράμηνο. Αν τα έξοδα συντήρησης και εργασιών (50€/τετράμηνο) δεν μπορούν να καλυφθούν από το ποσό αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα έπειτα από συνεννόηση με σας, να διακόψουμε την υπηρεσία. Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ή να καταβάλετε εξ’ολοκλήρου το ποσό αυτό.
  • Αν επιθυμείτε να διακόψετε τη συνεργασία μαζί μας, έχετε το δικαίωμα να εξαγοράσετε το domain name που κατοχυρώσαμε και χρησιμοποιείτε έναντι 100€ καθώς και να λάβετε το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων και τις εικόνες από όλα τα προϊόντα.
  • Δεν επιβάλλουμε όριο στον αριθμό των προϊόντων που μπορείτε να καταχωρήστε αλλά για λόγους ορθής χρήσης της υπηρεσίας και έπειτα από επισήμανση και προειδοποίηση μπορούμε να περιορίσουμε τον χώρο που καταλαμβάνετε στους διακομιστές μας.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα πρόσβασης στον πίνακα με τις παραγγελίες του καταστήματός σας, μόνο για τον σκοπό της καταμέτρησης των επιτυχόντων παραγγελιών ώστε να εκδόσουμε τιμολόγιο χρέωσης.